Beviljade medel – 2023

VÅRD
Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge. Underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet – 80 000 kr.
Rone Hembygdsförening, restaurering/vård av två unika helmilsstolpar Burge i Rone socken – 20 000 kr.
Gotlands Fiskerimuseum. Båthus från Nors Stadar Hall – 20 000 kr
Stiftelsen Brucebo Stipendiefond för konstnärer. Restaurering av William Blair Bruce strandateljé på Brucebo – 25 000 kr
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga. Fortlöpande underhåll av byggnader – 23 000 kr

DOKUMENTATION
Dick Wase. Regesta Visbyencia – 10 000 kr
Stiftelsen Vike Minnesgård. Kunskapsunderlag: byggnadsminnet Vike Minnesgård – 7 500 kr
Alexander Sjöstrand. Tid och rum i Buttle Änge – 20 000 kr
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Romaprojektet – 7 500 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Småskalig tjärbränning – bränna tjära i tjärgrop – 14 000 kr
Föreningen Träibatn. Båtar och tradition – 13 000 kr

PUBLICERING
Birgitta Hald-Svensson. Sten i evighet. En biografi om konstnären Åsa Ardin Kedja – 10 000 kr
Anders Bornfalk Back. Befästningskonsten i östra Sverige, 375 – 750 e. kr. – 10 000 kr
Jakob Ringbom. Hansakatastrofen – 10 000 kr
Roland Olsson. Boken om Tidningen – 10 000 kr
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Gotländskt Arkiv 2023 – 100 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund. Från Gutabygd 2023 – 15 000 kr
Lärbro Hembygdsförening. ”Så minns jag det – Minnen, hörsägner och husförhörslängd” – 10 000 kr
Det var en gång förlag Visby AB. Peter Gotlänning och medeltidens lärosäten – 10 000 kr
Sofia Hoas. Historien om Gammalsvenskby i Ukraina – 10 000 kr
Jane Hultgren-Ek. Julia Hultgren – Min och företagets historia – 10 000 kr
Eva Sjöstrand. Myr´n. När Gotland hade vatten – 10 000 kr
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Hablingbo kyrka – 10 000 kr
Mona Wahlgren. Dansminnen Gotland – 10 000 kr
Östergarn–Gammelgarns hembygdsförening. ”Bruksföremålen berättar” Röster och bilder – 10 000 kr

FÖRVALTNING & VÅRD AV FGF:S FASTIGHETER
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Tjärstrykning av tak och trädetaljer, Hablingbo Prästgården 1:27 – 25 000 kr