Beviljade medel – 2017

VÅRD
Tofta Hembygdsförening Spåntak Tofta Hembygdsgård 50 000 kr
Föreningen Albatrossmuseet Ny museibyggnad i Herrvik 50 000 kr
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga Underhåll byggnader 10 000 kr
Martin Holmgren Vård/restaurering fiskeläget Vändburg 15 000 kr
Kulturhistoriska museet Bunge Fornhallens tak 45 000 kr
Stefan Amér Rädda Muramaris skulpturer 37 500 kr
Slite Utveckling AB Karlsvärds fästning, Enholmen 40 000 kr
Gotlands Museum Tillgänglighetsprojekt på Kattlunds museigård 100 000 kr

DOKUMENTATION
Föreningen Svenskbyborna DNA-projektet Svenskbyborna 30 000 kr
Maria Lingström Mästerby 1361 37 500 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION
Föreningen Träibatn Nybygge och dokumentation av gotländska allmogebåtar 15 000 kr

INSAMLING
Torsten Svensson Passionsmästarverkstaden 5 000 kr

PUBLICERING
Gotlands Hembygdsförbund Från Gutabygd 2017 15 000 kr
Torsten Daun GUSEM 8 10 000 kr
Kristina Berglund och Claes-Henrik Sivén Kvarnåkershamn förr och nu 10 000 kr
Johannes Daun Antologin Svenska Bondeherrgårdar 10 000 kr
Agneta Söderdahl Fårö. En tidsresa 10 000 kr
Anders R Johansson SalpeterSjudn, Verkmäst, Sjudadrängar 10 000 kr
Gotlands Museum Gotländskt Arkiv 2017 100 000 kr