Beviljade medel – 2022

VÅRD
Hus Hamnrätt, renovering lysarstång och lykta – 20 000 kr
Gotlands Fiskerimuseum, restaurering av Oskar Karlssons strandbod – 30 000 kr
Kulturhistoriska Museet i Bunge, underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet – 69 000 kr

DOKUMENTATION
Bungemuseet AB, förnyad kartillustration över friluftsmuseet Bungemuseet – 20 000 kr
Caroline Ahlström Arcini, var männen med filade tänder, nära släkt med varandra, fäder och söner, bröder eller kusiner? – 20 000 kr
Gothems sockenförening, inventering i Prästladugården i Gothem – 15 000 kr
Beatrice Krooks, fish mobility and human resource use in the past Strontium isotope analysis to trace origin of fish on Gotland in a long-term perspective – 20 000 kr
Peter dAgnan, dendroprover på byggnadsdelar Bulverket – 8 000 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION
Stiftelsen Norrlanda fornstuga, underhåll och tjärsmörjning – 20 000 kr

INSAMLING
Tina Messing, Hemlin Foto 2 första etappen – 10 000 kr

PUBLICERING
Tommy Söderlund, Strandfolk och Fiskelägen på Gotland – 10 000 kr
Gotlands Orienteringsförbund, minnesbok Gotländsk orientering 100 år – 5 000 kr
Majvor Östergren, Brottsplats Gotland – 10 000 kr
Majvor Östergren, Mer om tingsplatser på Gotland – 10 000 kr
Emelie Appelholm Bergbohm, Kyrkcykeln – 10 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund, Från Gutabygd 2022 – 15 000 kr
Gotlands Museum, Gotländskt Arkiv 2022 – 100 000 kr
Hardy Pettersson, Gutniskt memoryspel om djur och natur för skola och allmänhet – 10 000 kr
Carina Johansson, Kvinnor bakom kameran på Gotland – 10 000 kr

FÖRVALTNING & VÅRD AV FGF:S FASTIGHETER
Föreningen Gotlands Fornvänner, vårdprogram för Visby Museet 1 & 2 – 50 000 kr
Föreningen Gotlands Fornvänner, underhåll av Vamlingbo Fredarve 1:12 medeltida ruin, slottet på Hule hällar – 19 000 kr
Föreningen Gotlands Fornvänner, tjärstrykning för Grötlingbo Kattlund 1:26 – 19 000 kr