Anvisningar till ansökan

Ansökningstid 1 januari – 15 februari.

Skicka in din ansökan här

Endast ansökningar som skickats in via ansökningsformuläret beaktas.
Ansökningar inskickade av enskild person ska kompletteras med en meritförteckning som bilaga.
Ansökningar inom området Publicering ska kompletteras med en innehållsförteckning, textutdrag
samt offert från tryckeri som bilaga.
Fonden beviljar inte medel till föreningars ideella insatser såsom eget nedlagt arbete.


Frågor angående ansökan besvaras av Jenny Westfält, Jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se