Beviljade medel – 2019

VÅRD
Kulturstiftelsen Tjuls Station, ommurning av otät kakelugn 30 000 kr
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga, utbyte av falor på faltak 25 000 kr
Gotlands Museum, tillgänglighetsprojekt vid museigården Petes – skyltning 100 000 kr
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge, vård av Bungemuseets samlingar 75 000 kr
Christina Hoyle & Helena Westerman, restaurering av flistak på fristående gammal matkällare i Sundre 25 000 kr

DOKUMENTATION
Föreningen Albatrossmuseet, projektering och inredning av museilokal i Herrvik 35 000 kr
Anders Bornfalk Back, Herrgårdsklint i Östergarnslandet C14- och keramikanalys 9 000 kr
Mirja Arnshav, baltiska flyktingbåtar på Gotland 9 000 kr Romaprojektet/Gotlands Museum, spår efter aktiviteter på tingsplatsen i Roma 51 000 kr
Sabine Sten, C14 datering av vikingatida kvinnan från Vinor Fårö socken 3 000 kr
Bo Gräslund, Stavars väg 6 000 kr
Sabine Sten, C14 datering av igelkottstaggar och fiskben i tre gravar i Ajvide Gotland 12 000 kr
NyBjörn Gustafsson, öarna runt ön – Gotska Sandön 4 000 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION
Föreningen Träibatn, Gotländska allmogebåtar 16 000 kr
Wisby Allmänna Sångförening, Samma ull 10 000 kr

PUBLICERING
Annika Svahnström, Konstnärernas Gotland 1900-talet 10 000 kr
Thomas Neijman, The Battle of Visby 1361 and Its Contemporary Heritage 10 000 kr
Nordiska Kulturlandskapsförbundet, periodisk tidskrift ”Nordisk Bygd 27, 2019 Gotland” 10 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund, Från Gutabygd 2019 20 000 kr
Gotlands Museum, Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland 100 000 kr
Bunge Sockenförening, Bunge Sockenbok 10 000 kr
Wiveka Schwartz, Källingars kvinnokraft 10 000 kr
Åsa Sonjasdotter, Fred med jorden 10 000 kr Sebastian Häll-Gårdhagen, Karlsvärds Fästning 10 000 kr