Ledamöter

Ledamöter i nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond

Anders Flanking, ordförande
Ordförande, Gotlands Fornvänner

Westfält Jenny, sekreterare
Landsantikvarie

Rimfors Petter
Skattmästare, Gotlands Fornvänner

Broström Tor
Professor i Kulturvård

Jacobsson Carina
Docent i Konstvetenskap

Källström Magnus
Docent i Nordiska språk

Olsson Lars
Ordförande Gotlands hembygdsförbund

Qviström Linda
Fil dr i arkeologi

Östergren Majvor
Fil dr i Arkeologi