Ledamöter

Ledamöter i nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond

Anders Flanking, ordförande
Ordförande, Gotlands Fornvänner

Westfält Jenny, sekreterare
Landsantikvarie

Rimfors Petter
Skattmästare, Gotlands Fornvänner

Andrén Anders
Professor i Arkeologi

Broström Tor
Professor i Kulturvård

Garnert Jan
Docent i Etnologi

Jacobsson Carina
Docent i Konstvetenskap

Källström Magnus
Docent i Nordiska språk

Östergren Majvor
Fil dr i Arkeologi