Beviljade medel – 2020

VÅRD

Stiftelsen Norrlanda Fornstuga, tjärsmörjning av byggnader – 15 000 kr
Dalhems Sockenförening, renovering av Dalhem Malms 1:3 – 20 000 kr
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge, underhåll och reparationer av byggnader och föremål på Bungemuseet – 75 000 kr
Susanna Carlsten, fasadmålning huvudbyggnaden på Brucebo – 50 000 kr

DOKUMENTATION

Dan Carlsson, The Connecting Point – 22 500 kr
Susanne Svantesson, herrarna i Herrvik – 25 000 kr
Tina Messing, Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse – 10 000 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION

Föreningen Träibatn, renovering, underhåll och nybyggnad av gotländska allmogebåtar – 14 000 kr
Tina-Marie Qviberg, Pinnsvein & Makk till förskolan – 12 000 kr

INSAMLING

Gotlands Museum, ny förhistorisk basutställning på Gotlands Museum – 120 000 kr

PUBLICERING

Wilhelm Östberg, Murare Karlsson Gotland och friheten – 10 000 kr
Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening, sockenbok Östergarns socken – 10 000 kr
Charlotte Lautmann, Farfars båtar – från kalkskutor till bilfärjor – 10 000 kr
Kristina Berglund, Gotlands landskyrkor – 10 000 kr
Mattias Legnér, Skydd av kulturegendom i väpnad konflikt, Sverige från första världskriget till det kalla kriget – 15 000 kr
Björn Kopf, Dit vinden bär oss – 10 000 kr
Eva Sjöstrand, Kvinnfolk vid Petes – 10 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund, Från Gutabygd 2020 – 20 000 kr
Gotlands Museum, Gotländskt Arkiv – 100 000 kr
Torsten Svensson, ”Spiran och kryptan och allt däremellan” – 10 000 kr
Gunilla Brogren, De veita kraka, nåkkla pasjaser um Fåre – 10 000 kr
Gunilla Brogren, Fåröbor från förr – 10 000 kr
Föreningen Svenskbyborna, Svenskbybornas bosättning på Gotland – 10 000 kr