Beviljade medel – 2013

Vård

Göran Palmedal – Projekt1: Rep. Stenkistor – 30 000 kr
Kulturhistoriska museet i Bunge – Täckating 1600-talsgårdens vagnbod – 20 000 kr
Jan Janthe – Loreleymotor – 5 000 kr
Gotlands Museum – Installation av WC på museigården Kattlunds – 30 000 kr

Dokumentation

Henrik Andersson – Asger Jorns grav Grötlingbo – 5 000 kr
Anders R Johansson – Gotlands Salpetersjudare – 10 000 kr
Aron Hejdström – Sillgrisslorna på St Karlsö – 10 000 kr

Tillvaratagande av folktradition

Fårö Hembygdsförening – Utställning Emigration – 20 000 kr
Gutamålsgillet – Gunnar Olssons filmsamling, ljudsättning – 10 000 kr
Gotlands Spinneri – Nya mönsterbeskrivningar i gammal tradition – 10 000 kr
Gotlands Försvarsmuseum – Inredning, utrustning m.m. – 10 000 kr

Insamling

Slite Utveckling AB – Energimuseum, insamling av material – 5 000 kr

Publicering

Sjonhems Hembygdsförening – Sockenbok Sjonhem – 10 000 kr
Martin Ragnar – Mejerier på G. – 5 000 kr
Martin Ragnar – SJ 37:e driftsektionen – 5 000 kr
Gustaf Svedjemo – Landscape Dynamics, Spatial analyses of villages… – 20 000 kr
Birgitta Radhe – Med slägga, spett och borr – 5 000 kr
Ny Björn Gustafsson – Doktorsavhandling i arkeologi – 20 000 kr
Evert Lindkvist – Gotl. Romanska stenskulptur – 20 000 kr
Tryggve Siltberg – Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid… – 15 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund – Från Gutabygd 2013 – 15 000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2013 – 100 000 kr

Förvaltning & vård av FGF fastigheter

Gotlands Museum – Tillgänglighetsanpassning av Konstmuseets lokaler – 100 000 kr