Beviljade medel – 2010

Vård

Stig Gabrielsson – Renovering öppen spis i Husboden – 10.000 kr
Magdalena Fraser – Databas av Gotländsk flora – 10.000 kr
Bungemuseet – Bulenkelstugan Tofta/Grötlingbo – 40.000 kr
Hoburgs hembygdsförening – Restaurering Sparlakanssängar Bottarve – 15.000 kr
Föreningen Gotlandståget – Renovering Vagnen GJ C 46 – 14.000 kr

Dokumentation

Johannes Daun – Komparativ Studie av glasfynd från medeltida kyrkor i Visby – 3.000 kr
Dan Carlsson – Den gotländska gården – 8.000 kr
Ny Björn Gustafsson – Metallugisk keramik från Fröjel – 4.000 kr
Mattias Legnér – Insamling, förvaring och vård av föremål i Fornsalens tidiga historia – 20.000 kr
Anders Strinnholm – De Gotländska ringkorsen – 10.000 kr
Michael Neiss – Kontinuitetsfrågor i vikingatidens djurornamentik – 5.000 kr
Staffan von Arbin – Kalken från Skaftövraket… – 16.000 kr
Lars Bäckman, Fredrik Blomgren – Staden utanför murarna 1940-1975 – 5.000 kr
Birgitta Strandberg-Zerpe – Insektsskåp Naturhistoriska samlingen – 14.600 kr

Tillvaratagande av folktradition

Ensemble Gemma, Karin Strinnholm-Lagergren – Cantus Gothlandicus – 7.000 kr
Maria Lingström – Mästerby 1361 – 20.000 kr
Jenny Westfält – Utställning om Erik Olsson – 25.000 kr

Publicering

Jukka Lapiolahti – Tjelvars eld – 5.000 kr
Julia Trinkert – das Marienkrönungs-retabel in der kirche zu Källunge – 7.500 kr
Havdhems sockenbokskommitté – Korsby-Sockenbok II – 5.000 kr
Fredrik Blomgren – De arkitektoniska vidundrens tid … – 3.000 kr
Gotska Sandöns Hembygdsförening – Utgivning Fyrvaktar Lilljas dagbok – 10.000 kr
Visby Domkyrkoförsamling – Gotländsk orgelbok – 10.000 kr
Jan Östergren – Präst efter präst-Herdaminne för Gotlands medeltid – 10.000 kr
Gotlands Museum – Utgivning Gotländskt Arkiv – 100.000 kr

Förvaltning & vård av FGF Fastigheter

Kajsa Stavbring – Klimatutredning på Gotlands Museum – 2.500 kr
Gotlands Museum – Kattlunds, takåtgärder/putsåtgärder kv. museet, värme trapphus m.m. – 690.000 kr

Referensprojekt
Mästerby 1361

Mästerby 1361 är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetets slagfältsteam, Mästerby hembygdsförening och arkeologen Maria Lingström. Projektet har pågått sedan vinterhalvåret 2005/2006 och har hittills utfört tre fältundersökningar. Vi arbetar med metalldetektering och historiska kartor samt dokumentation av fynduppgifter och muntlig tradition för att försöka rekonstruera 1361 års händelser.

Läs mer på www.masterby1361.se