Beviljade medel – 2016

Vård

Bläse Kalkbruksmuseum – Reparation av hamnen i Bläse – 50 000 kr
Kulturstiftelsen Tjuls Station – Underhållsarbete – 9 000 kr
Kulturhistoriska museet i Bunge – Restaurering lärarbostaden – 10 000 kr
Gotlands Fiskerimuseum – Vård/reparation strandkapellet Kovik – 30 000 kr
Gotlands Museum – Tillgänglighet Prästgårdsladan Hablingbo – 100 000 kr

Dokumentation

Helene Martinsson-Wallin – Ark. undersökningar Grönhaug i Vallstena sn. – 15 000 kr
Ny Björn Gustafsson – Markutnyttjande i Roma klosters närhet – 8 000 kr
Anders Häggström – File Hajdar och Ojnareskogen – 20 000 kr
Maria Lingström – Mästerby 1361 – 47 000 kr
Sabine Sten – När kom tamhästen till Gotland? – 12 000 kr

Tillvaratagande av folktradition

Gotlands läns hemslöjdsförening – Flytt av hemslöjdens samlingar – 17 000 kr
Gotländska ängskommittén – Konstverk av David Ahlqvist – 15 000 kr
Opera på Gotland- Studie mellan klostermusik – opera – 10 000 kr
Eva Lindquist Sandgren – Det 25:e nordiska ikonografiska symposiet – 6 000 kr
Michael Ness – Forskningspresentation – 3 000 kr
Fårö Hembygdsförening – Vikingatida kvinnor och medeltida män – 10 000 kr
Föreningen Träibatn – Tremänningen – 8 000 kr

Insamling

Gotlands Museum – Lounge på Fornsalen – 100 000 kr

Publicering

Björn Fransson – Återutgivning ”Boken om Västerhejde” – 10 000 kr
Ulf Palmenfelt – Berättande gemenskaper – 10 000 kr
Torsten Daun – GUSEM 7 – 10 000 kr
Roland Olsson – ”Bondeboken” – 10 000 kr
Gotlands hembygdsförbund – Från Gutabygd 2016 – 15 000 kr
Helene Martinsson-Wallin – Arkeologi på Gotland – 40 000 kr
Annika Marusarz – Gotlands bygdebiografer – 10 000 kr
Anna Kajsa Hallgard Sällskapet – Nytryck Gulläpplar – 5 000 kr
Gunilla Brogren – Täckatingar på Fårö – 10 000 kr
Karin Persson – Visbyfabriken – 10 000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2016 – 100 000 kr

Förvaltning & vård av FGF:s fastigheter

Gotlands Museum – Klimatanpassat negativarkiv – 100 000 kr