Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond

Wilhelmina von Hallwyl, skapare av det Hallwylska Museet i Stockholm, överlämnade 1925 en penninggåva till Föreningen Gotlands Fornvänner att förvaltas som en särskild fond under namnet Gotlandsfonden.

Fondens avkastning skall användas för att främja det gotländska kulturarvet, särskilt vård av natur- och kulturminnen, dokumentation, tillvaratagande av folktradition, insamling och bearbetning samt publicering.

Ansökningstid 1 januari – 15 februari

Beslut angående utdelning tas på Gotlandsfondens nämndmöte i april och sökanden meddelas per post senast under maj månad.