Beviljade medel – 2014

Vård

Göran Palmedal – Muddring av hus, Fiskeläges hamn – 10 000 kr
Björn och Gerty Jonsson – Återskapa strandängarna i Norrlanda socken – 5 000 kr
Bungemuseet – Bungemuseets byggnadsfond – 25 000 kr
Gotlands veteranbilklubb – Restaurera/bevara turistbuss – 5 000 kr
Cedergrens Orgelmuseum – Underhåll av lokaler – 10 000 kr
Muramaris Rediviva – Restaurering av byggnadsminnet Muramaris – 80 000 kr
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga – Översyn och vård av textilier – 10 000 kr
Gotlands Museum – Gamla Residenset – 95 000 kr

Dokumentation

Peter dAgnan – Hamn- & fiskelägesprojekt – 4 500 kr
Peter dAgnan – Hamn- & fiskeslägesprojekt C14 analyser – 4 500 kr
Musikaliska sällskapet i Visby – Jubileumsskrift – 10 000 kr
Monica Enström – Linde Annex 1:1 – 15 000 kr
Petter Åkeson – Korsbetningen, analys av skelett – 15 000 kr
Johanna Andersson – Transport av osteologiskt material – 15 000 kr
Maria Wahlberg – Ullrike, dokumentärfilm – 5 000 kr
Thomas Neijmamn – Analys av handske 17 – 5 000 kr
Ny Björn Gustafsson – Kol 14 datering, Biwax – 9 000 kr

Tillvaratagande av folktradition

Ulrika Björkman – Upphovsman okänd/lyfta fram folktradition – 5 000 kr
Helena Rydén – Gotlandsbullen – 10 000 kr
Gotlands Läns Hemslöjdsförening – Översyn av samlingar – 25 000 kr

Insamling

Majvor Östergren – Forskningsprojekt Roma Kloster och kungsgård – 50 000  kr

Publicering

Historiska föreningen på Gotland – Tidskriften GUSEM – 5 000 kr
Torsten Daun – Stenvalvbroar på Gotland – 10 000 kr
Gutamålsgillet – 100 sånger från Gotland – 5 000 kr
Länsteatern på Gotland – Musikalen Svenskbyborna – 10 000 kr
Ingrid Dahlman Gottfridsson – Gotländska stickmönster – 5 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund – Från Gutabygd 2014 – 15 000 kr
Tommy Söderlund – Utan ett du inget jag – 10 000 kr
Bläse kalkbruksmuseum – Fiskeutställning – 15 000 kr
Gun Westholm – Visby 1361 invasionen – 5 000 kr
Margit Gerhards – Avhandling tyska/svenska – 10 000 kr
Gotlands Museum – Barnens Museum – 100 000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2014 – 100 000 kr
Gotlands Museum – Roma kloster 850 år – 40 000 kr
Gotlands Museum – Drömmen om Gotland – 100 000 kr