Beviljade medel – 2011

Vård
Berthold Berg – Tjaukle Naturpark – 10.000 kr
Föreningen TRÄIBATN – Renovering av allmogebåtar – 10.000 kr
Gotlands Hembygdsförbunds ängskommitté – Öppna ängen, arbete inom gotländska skogar… – 22.000 kr
Gotlands Museum – Kattlunds museigård och Gamla Residenset – 200.000 kr
Grafikgruppen – Renovering Bulhus – 30.000 kr
Lars-Ulle Gadefors – Norrlanda fornstuga,byggande av skydd till stenskiva – 10.000 kr
Villa Muramaris – Muramaris, delprojekt för trädgården – 50.000 kr

Dokumentation
Wictor Johansson – Fleringespelmannen Inge Landtbom och hans musik – 15.000 kr

Tillvaratagande av folktradition
Gotlands Museum – 1361 – Striden om Gotland, utställning – 100.000 kr
Maria Lingström – Mästerby 1361 – 20.000 kr
Maria Neijman – Battle of Wisby – återskapa slaget vid ringmuren – 20.000 kr
Mattias Legnér – Behandlingen av kyrklig konst på Gotland 1900 – 1940 – 30.000 kr
Sanda Hembygdsförening – Lars Gullin museum, iordningsställa museet – 20.000 kr
Sidencompagniet – Utvecklingskostnader kommande säsong – 20.000 kr
Ulrika Björkman – Kvinnor före oss, installation – 8.000 kr

Publicering
Alexander Andreeff – Stones and People – 20.000 kr
Eksta Hembygdsförening – Eksta sockenbok – 10.000 kr
Gotlands Hembygdsförbund – Från Gutabygd – 10.000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2011 – 100.000 kr
Gunilla Runesson – Bronsåldersboplatser och bosättn.områden på Gotland – 20.000 kr
Marika Bogren – Tyra Lundgren 1897 – 1979 – 20.000 kr
Stenkyrka Hembygdsförening – Stenkyrka sockenbok – 10.000 kr
Torsten Daun – Tidskriften GUSEM – 10.000 kr
Tryggve Siltberg – Dokument om ryska invasionen på Gotland 1808 – 10.000 kr
Tryggve Siltberg – Gotlandskyrkan under dansktiden Epoken och urkunderna – 15.000 kr