Beviljade medel – 2015

Vård

Bläse Kalkbruksmuseum, 13 000 kr
Föreningen Svenskbyborna, 20 000 kr
Grafikgruppen Visby ek.förening, 22 000 kr
Stefan Amér – Rädda Muramaris, 50 000 kr
Gotlands Museum – Fönsterrenovering Konstmuseet, 50 000 kr
Gotlands Museum – Utveckling av gårdsmiljö/trädgård på Petes, 100 000 kr
Gotlands Museum – Fornvännernas fastigheter, tillgänglighet/underhållsbehov, 100 000 kr

Dokumentation

Torsten Svensson – Gotlands kastaler och kastalplatser, 15 000 kr
Sabine Sten – Campus Gotland. Vetenskapliga undersökning, prover, analys mm, 24 000 kr
Bläse Kalkbruksmuseum – Restaurering och utvidgning av utställning, 20 000 kr
Britta Holm – Räddat kulturarv, 20 000 kr
Sabine Sten – Campus Gotland. Vem var hon? Vikingatida kvinnan från Vinor Fårö, 5 000 kr

Tillvaratagande av folktradition

Föreningen Träibatn – Nybygge av tre- och tvåmänning, 15 000 kr
Maria Wessman – Ajvide Maria – ”Igelkottflickan”, 16 000 kr
Gotlands läns Hemslöjdsförening – Tillgängliggörande av Hemslöjdens samling, 50 000 kr

Publicering

Åke Kahlbom – Visby Flickskola, 10 000 kr
Ola Sollerman – Klinteskutor, 10 000 kr
Svenrobert Lundquist – Mästarnas tid, 10 000 kr
Gerd Hedlund – Annorlunda liv, 10 000 kr
Torsten Daun – Gusem 6, 15 000 kr
Mattias Legnér – Komforten i kulturarvet, 10 000 kr
Gun Westholm – Visborgs slott, 10 000 kr
Ingrid A. Ringborg – Gajlroten, 10 000 kr
Lärbro Hembygdsförening – Sekler vi minns, 10 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund – Från Gutabygd 2015, tryckkostnader, 10 000 kr
Margit Gerhards – Gotlands romanska kyrkoportaler, 15 000 kr
Gothem sockenförening – Gothem – en strandsocken, 10 000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2015, 100 000 kr
Gotlands Museum – Novgorodkrönikan, 50 000 kr