Beviljade medel – 2012

Vård

Bungemuseet – Bulenkelstugan från Tofta/Stenstugu Grötlingbo – 40.000 kr
Gotlands Museum – Medeltidens Gotland – 70.000 kr
Gotlands Museum – Publika utrymmen i föremålsmagasin- 100.000 kr

Dokumentation

Maria Lingström – Mästerby 1361 – 25.000 kr
Majvor Östergren – Stenkyrka i förhistoria och medeltid – 7.500 kr
Peter d´Agnan – Hamn- och fiskelägesprojektet – 10.000 kr
Föreningen Gutnisk Idrott – Minnesskrift FGI fyller 100 år – 10.000 kr
Björke Hembygdsförening – Sockenbok “Bygga och bo i Björke” – 10.000 kr
Dan Carlsson – Den gotländska gården – 22.000 kr

Tillvaratagande av folktradition

Bunge Flygmuseum – ”Flyglottorna” – 24.000 kr
Gillet av S:t Olof – ”S:t Olofs museum” – 10.000 kr
Gotlands Museum – Uppdatering av Bildstenshallen – 100.000 kr

Insamling

Gotlands Museum – Muramaris – 50.000 kr

Publicering

Anna Larsdotter – Visby Norra Koloni – trädgårdsföreningen 1912-2012 – 10.000 kr
Ritwa Herjulfsdotter – Gotländsk magi till skydd & bot – 10.000 kr
Elisabet Edlund – Publikation: Fårö och Ingmar Bergman – ett möte – 10.000 kr
Anders R Johansson – Haimdagar Forskning och publicering – 10.000 kr
Caroline Ahlström Arcini – Migrationsmönster i Vikingatid – 10.000 kr
Per Stobaeus – ”Gutagåtor” – 15.000 kr
Gunilla Brogren – Um Fårö u Fåröboar pa Fåröiskå – 10.000 kr
Gutamålsgillet – Jakob Karlsson (Fäi-Jakås) gutamålsbrev – 40.000 kr
Joakim Wehlin – Monumentala stenskepp och diskreta landskap – 20.000 kr
Joakim Wehlin – En storgrav från Gotlands bronsålder Simunde i Hörsne 1957-58 – 6.000 kr
Mattias Legnér – Gotlands Fornvänner 1875-1940 – 15.000 kr
Gotlands Hembygdsförbund – Från Gutabygd 2012 – 15.000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2012 – 150.000 kr
Gotlands Museum – Gotlands medeltida kyrkor – 10.000 kr
Poul Bergesen – Bläse kalkbruksmuseum – en guide – 10.000 kr