Beviljade medel – 2021

VÅRD

Lärbro Hembygdsförening, renovering av kalkladan vid Barläst – 30 000 kr

Mikael Tiouls, renovering av nyckelbiotop längs vandringsleden Tjuls station till

Sanda station – 20 000 kr

Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge, underhåll och reparation av byggnader och

föremål på Bungemuseet – 82 000 kr

DOKUMENTATION

Föreningen Albatrossmuseet Östergarn, byggande utställning nya Albatrossmuseet – 30 000 kr

Niklas Eriksson Sthlm Universitet, Dykrekognoscering och dendrokronologisk analys av pålverk vid Lojsta slott – 20 000 kr

Stift. Bergmancenter på Fårö, lek, lust och ljus! Ingmar Bergman och Fårö – 25 000 kr

Malin Stengård, att forma ett kulturarv – En diskursanalys av samspelet mellan turism och kulturarv – 20 000 kr

Teaterambulansen, Visby walk en audiowalk i Visby – 17 000 kr

Per Widerström och Majvor Östergren, Boken om Sundre – 10 000 kr

Föreningen Ljugarn, Fossilmuséet i Ljugarn – 20 000 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION

Föreningen Träibatn, Bälla – 15 000 kr

PUBLICERING

Anna Kajsa Hallgard sällskapet, Det gotländska bondesamhället – som Anna Kajsa Hallgard

såg det – 6 000 kr

Roma Hembygdsförening, boken om Roma socken – 10 000 kr

Anna Säve-Söderberg, släkten Säve – 10 000 kr

Gotlands Museum, Gotländskt Arkiv 2021 – 100 000 kr

Tina Messing, Hemlin Foto – en gotländsk familjeberättelse – 10 000 kr

Alexander Sjöstrand, Changes, activities and bones – 20 000 kr

Garda Hembygdsförening, Garde förr och nu – en socken berättar – 10 000 kr

Kerstin Blomberg, Fårö – en del av världen 1852–2021 – 10 000 kr

Thomas Wester, gården Skoga i Sundre socken, släktgården som försvann – 10 000 kr

Gotlands Hembygdsförbund, Från Gutabygd 2021 – 15 000 kr

Gunnar Sillén, Slite som hemmahamn – 10 000 kr

FÖRVALTNING & VÅRD AV FGF:S FASTIGHETER

Gotlands Museum, skyltning av natur- och kulturstig på Hoburgen – 100 000 kr