Beviljade medel – 2024

VÅRD
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga. Fortlöpande underhåll av byggnader – 20 000 kr Lärbro Hembygdsförening. Kalkladan Barläst – 15 000 kr Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge. Underhåll och reparation av byggnader och föremål på Bungemuseet – 75 000 kr.
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Ny klimatanpassad förvaring av arkeologiskt järn i Gotlands Museums magasin – 40 000 kr
Gotlands Fiskerimuseum. Strandbod från Eksta 20 000 kr
Kulturstiftelsen Tjuls Station. Renovering av sex fönsterbågar och en ytterdörr – 20 000 kr Stiftelsen Vike Minnesgård. Tjärstrykning av faltak vid Vike: Materialkostnad – 12 000 kr

DOKUMENTATION
Peter D’Agnan. GPR-kartering från is vintern 2024/2025 inom doktorandprojektet Bulverkshusen – 15 000 kr
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Georadarundersökning av S:t Görans hospital i Visby –  15 000 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION
Studieförbundet Vuxenskolan. Gutamål i ord och sång – 10 000 kr Gotlands nation. Täckating – 5 000 kr
Föreningen Träibatn. Bevarande av gotländsk båtbyggartradition – 10 000 kr

PUBLICERING
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Gotländskt Arkiv 2024 – 80 000 kr
Gunilla Hellgren. Bara Bara – 10 000 kr
Bruno Ehrs. Hjorterianernas Kapell – 10 000 kr
Lena Nygårds. Man undrade ibland hur vi överlevde: Om hus, platser och människor – 10 000 kr
Lau Hembygdsförening. Lau – gårdar och människor del 1 – 10 000 kr
Redaktionskommittén för boken ”Sundre – med blicken mot havet”. Sundre – med blicken mot havet – 10 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund. Från Gutabygd 2024 – 15 000 kr
Roma Hembygdsförening. Boken om Roma II – 10 000 kr

FÖRVALTNING & VÅRD AV FGF:S FASTIGHETER
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Tjärstrykning av tak och trädetaljer, Vamlingbo Kastelle 1:9 – 8 000 kr