Beviljade medel – 2018

VÅRD
Kerstin Berg, Gunnar Lind Lammgiften på Hundlansar 30 000 kr
Gotlands Museum En säker och kostnadseffektiv vård 80 000 kr
av Gotlands Museums samlingar

DOKUMENTATION
Projektgruppen Mästerby 1361 Mästerby 1361 40 000 kr
Mattias Legnér Värdering och skydd av kulturegendom 18 500 kr
på Gotland under andra världskriget
Sabine Sten Osteologisk undersökning av skelett- 20 000 kr
material från Roma kloster
Kaspars Goba, Liene Vecvagare Landskapsminnen/The Memory OF Landscape 25 000 kr

TILLVARATAGANDE AV FOLKTRADITION
Föreningen Träibatn Renov/nybyggnad av gotl.allmogebåtar 12 000 kr
Kulturföreningen Vilda Fåglar Volund till Island 20 000 kr
Kulturskolan Gotland Borta är hemma – ett folkmusikdrama 20 000 kr

PUBLICERING
Tommy Söderlund Bokutgivning INTILL Tommy Söderlund 15 000 kr
Gotlands Hembygdsförbund Från Gutabygd 2018 15 000 kr
Dick Wase Invånarna i medeltidens Visby(1000-1600) 10 000 kr
Gotlands Museum Gotländskt Arkiv 2018 100 000 kr
Johanna Pietikäinen Boken Heartists 40 000 kr
Karl Melander En gång Almedalen – alltid Almedalen 10 000 kr
Hoburgs Hembygdsförening Ett tidevarv med Bottarve 20 000 kr
Margit Gerhards De romanska portalerna i Gotlands kyrkor 10 000 kr
Tryggve Siltberg Tingsplatser på Gotland. Organisation 10 000 kr
och styrning före 1700.

FÖRVALTNING OCH VÅRD AV FGF:S FASTIGHETER
Gotlands Museum Installation toaletter museigården Petes 100 000 kr