5:18

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Karlsvärds Fästning”
Från: Sebastian Häll-Gårdhagen <sebastiangardhagen@gardhagenfilm.se>
Ämne: Karlsvärds Fästning
Sökandes namn:
Sebastian Häll-Gårdhagen
Ev. Institution:
Adress:
Storgatan 65, 62448 Slite
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0768294143
Projekttitel:
Karlsvärds Fästning
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Vi håller med förarbetet till en dokumentärfilm om Karlsvärds fästning på Enholmen.
Vi söker pengar för att kunna göra grundlig efterforskning om dess historia och för att få möjligheten att tillverka en historisk korrekt digital 3D modell av fästningen.
Vi har videodokumenterat en studiecirkel som Slite Utveckling startade. Där de byggde en modell av fästningen som den såg ut innan den togs ur drift och innan Gustav III bestämde att den skulle rivas år 1788.
En stor del av dokumentären kommer att handla om Karlsvärds fästnings uppbyggnad.
För att få en klar och driven berättarform tänker vi klippa och jämföra mellan bygget av fästingen och modellen.
I de historiska inslagen kommer vi att använda oss av 3D modellen till miljöer och 2D Animation till karaktärer, verktyg, transportfordon samt intervjuer med historiker som berättarröster.
Vårt mål är att göra en dokumentär på ca 70 min som kan utbilda och underhålla en blandad publik om en av Gotlands historiska platser.
Vi söker härmed 30 000kr till vår förproduktion till denna dokumentär om Karlsvärds Fästning.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
2020-11-15
Sökt belopp:
30000
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Förproduktions Budjet
Insamling                                                                                                                                 20 000
(Inköp av visningsrättigheter av rörliga/stillbilder och dokument.)
Sökande och inbokningar av Intressanta Historiker att Intervjua               17 000
Tillkommande Resekostnader                                                                                        5 000
Belopp exklusive moms    42 000kr
Moms 25% 10 500kr
Totalbelopp         52 500kr
Produktions budjet
Hyrning av teknik till      9 000
filmning av interjuver
Drönar filmning              4 000
Klippning och ljudarbete      35 000
Loggarbete            16 000
3D/2D Animering            51 000
Färgläggning av animation  17 000
Tramp                            10 000
Musik                           40 000
Slutlig ljudmix                    12 000
Berättaröst            15 000
Belopp exklusive moms 209 000kr
Moms 25%                     52 250kr
Totalbelopp                            261 250kr
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
20 000kr Utvecklingsstöd  Film På Gotland
40 000kr Produktionsstöd Film på Gotland
50 000kr Produktionsstöd Filmbasen
100 000kr Produktionsstöd Gotlands filmfond AB
150 000kr Produktionsstöd Filminstitutet
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

5:17

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Fred med jorden”
Från: Åsa Sonjasdotter <asa@potatoperspective.org>
Ämne: Fred med jorden
Sökandes namn:
Åsa Sonjasdotter
Ev. Institution:
Adress:
Landsvägen 51 b 260 13 Sankt Ibb
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0049 176 4925 7206
Projekttitel:
Fred med jorden
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
I detta fleråriga konstnärliga forskningsprojekt undersöks historiska skeenden och möjliga, framtida scenarier genom undersökandet av de lämningar och minnen av kunskap och praktiker som bärs av tre Gotländska kulturväxter som idag är sällsynta. Emmervete har odlats på Gotland i sex tusen år. Potatissorten Kaiar kom till Gotland med industrialiseringen och privatiseringen av land för två hundra år sedan. Bungerova är en helt ny sorts rova, men som återkopplar till gamla, nu utdöda kulturväxter och kunskaper. Var för sig bär dessa grödor på kunskap och berättelser från tre skilda odlingssystem, från tre skilda tidsepoker. Tillsammans beskriver de odlingssystem från bronsåldern fram till idag, samt även framtida, ännu odefinierade, möjliga odlingsformer. Elisabeth Tamm och Elin Wägners upprop från 1940 om att fred PÅ jorden kan uppnås när människorna skapar fred MED jorden, ligger till grund för undersökningen, som både vidareför och försöker besvara deras maning. Forskningen är genomförd vid Gotlands museum i 2018, som en del av ett samarbete mellan Gotlands museum, Baltic Art Center och Konstfrämjandet, med ekonomiskt stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag. Resultatet kommer att offentliggöras i år genom odlingar vid Bungemuseet och i Visby stads trädgårdar, en utställning vid Visby konstmuseum från 19 juni – 3 november, samt en publikation som sammanfattar projektet, och som utges vid Fornsalens förlag. Från Gotlandsfonden ansöker jag om stöd till publikationen.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
2019
Sökt belopp:
50 000 eller det belopp fonden anser vara rimligt
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Produktion av poblikationInkomsterGöteborgs Universitet, Akademin Valand (erhållet)   30 000
Seedbox, Linköpings Universitet (erhållet)
                  55 000 Gotlandsfonden                                                             =
                                  50 000Utgifter Honorar skribenter (2 x 10 000)                                            =
                    20 000                           Honorar grafisk formgivning                                                =
                       30 000Korrekturläsning  och översättning                          =
                                15 000Bildbearbetning                                                            =
                                      10 000Bildrättigheter                                                       =
                                                 5 000Tryck                                                                      =
                                                  50 000Transport och distribution                                                 =
                              5 000
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Kulturrådet (stöd för översättning av svensk litteratur) (ansökt), Stiftelsen Längmanska Kulturfonden (ans =
kt)
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Seedbox: A Mistras-Formas Environmental Humanities Collaboraty vid Linköpings Universitet samt medel från Konstakademin valand, Göteborgs universitet.

5:16

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Våga Våga”
Från: Annika Gustavsson Nyberg <annikagus@gmail.com>
Ämne: Våga Våga
Sökandes namn:
Annika Gustavsson Nyberg
Ev. Institution:
Adress:
Högklint Holger Rosmans väg 4
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0705225226
Projekttitel:
Våga Våga
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
I början av året uppmärksammade Dagens Industri att Gotland ligger i topp vad gäller antal företag startade av kvinnor. Ganska häftigt ändå, att denna lilla ö i Östersjön hamnar högre upp än tex Stockholm.
Med anledning av detta vill vi inspirera ännu fler att följa sin dröm. Att våga våga. I en inspirerande inbunden bok porträtterar vi 100 gotländska kvinnliga företagare, inom alla möjliga branscher. Frisörer, formgivare, filmskapare, hotellägare, hovslagare, konstnärer, stylister… Alla med sin unika historia. De är med för att inspirera andra att följa sina drömmar och visioner.
Vad fick dem att våga? Var hittar de sin inspiration? Vad har de för framgångsfaktor? Vad är det som gör att Gotland är extra attraktivt för kvinnliga företagare? Vad har Gotland som plats att leva och bo på för inverkan? Vad är deras bästa tips för att våga ta steget? För att lyckas?
De 100 utvalda kvinnliga företagarna porträtteras genom bild och text i en tilltalande bok på ca 150 sidor. Boken ska inspirera och engagera, samt spegla stoltheten hos kvinnorna – oavsett om man driver en framgångsrik verksamhet på heltid eller valt att gå ner i tid för att ha möjlighet att satsa på sin passion. Kriteriet för att vara med i boken är att man ska ha startat företaget från grunden, ensam eller tillsammans med någon, samt att verksamheten har ett vinstdrivande syfte.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
Hösten 2019
Sökt belopp:
85 000 SEK
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Kostnader:
Tryck: 85 000
Fotograf: 45 000
AD/grafisk form: 45 000
Övrigt: 10 000
Intäkter:
Försäljning: 197 500
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Sökt medel hos:
Langmanska fonden: 50 000 SEK
DBW: 50 000 SEK
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

5:15

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Källingars kvinnokraft Gotlands kyrkliga syföreningar Offervilja, sockengemenskap och kyrkliga föremål”
Från: Wiveka Schwartz   Birgers gränd 7 621 56 BY     telefon 0498-21 83 61 <wivekaschwartz@hotmail.se>
Ämne: Källingars kvinnokraft  Gotlands kyrkliga syföreningar Offervilja, sockengemenskap och kyrkliga föremål
Sökandes namn:
Wiveka Schwartz   Birgers gränd 7 621 56 BY     telefon 0498-21 83 61
Ev. Institution:
Kyrkohistoriska föreningen Gotland
Adress:
Stiftskansliet Norra Kyrkogatan 2 -3  621   VISBY
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0498 21 83 61
Projekttitel:
Källingars kvinnokraft  Gotlands kyrkliga syföreningar Offervilja, sockengemenskap och kyrkliga föremål
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Gotlands kyrkliga syföreningar bedrev en omfattande välgörenhetsverksamhet men var även viktiga för socknens gemenskap och anordnare av fester och auktioner. Den äldsta bildades 1850 i Sanda. Under Visby stiftskvinnoråd fanns 1980 hela 125 kyrkliga syföreningar, en del socknar hade två. Som distriktsstudieledare fick jag rapporter om föreningarnas historia och verksamhet. 1993 anordnade Gotlands Fornsal en stor utställning Ingen förspilld kvinnokraft, som med föremål, brev och foton belyste tusentals gotländska kvinnors arbete under mer än 100 år.
Boken bygger på de insamlade breven och rapporterna
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
Under 2019
Sökt belopp:
40167
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Dokumentation
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Offert 2019-02-13
Bokprojektet
Mart Marent
500 exemplar tryckt med vissa sidor i färg enligt offert 40167:-
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

5:14

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”1288, Det rasar ett krig”
Från: Janette Bornmarker <janette@bornmarker.se>
Ämne: 1288, Det rasar ett krig
Sökandes namn:
Janette Bornmarker
Ev. Institution:
Adress:
Skeppargatan 5, 621 57 Visby
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0733 037 398
Projekttitel:
1288, Det rasar ett krig
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Kort om projektet
Titel:
1288, Det rasar ett krig
Målgrupp:
Unga vuxna och vuxna, gymnasieskola och sfi/sva
Innehåll:
Inbördeskriget på Gotland och dess konsekvenser
Sökande:
Katarina Söderdahl (medsökande), forskning, faktainsamling samt textbearbetning.
Janette Bornmarker, faktainsamling och illustration.
Vi har gjort efterforskningar om inbördeskriget 1288, ofta förväxlat med 1361, för att väcka nyfikenhet och berätta historien på ett nytt sätt. En ett-ämnes-bok som gör nedslag i gotländsk historia och knyter an till nutida händelser, men det är också en del av svensk historia. Fungerar även som läromedel.
Text och bildmanus är ett samarbete för att skapa en helhet i uttrycket. Det här är inte fakta med kompletterande illustrationer, utan ett nytt sätt att berätta om historia. Det är en faktabok som tangerar att vara en konstupplevelse.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
2019-09-19
Sökt belopp:
30 000 sek
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
• Tryck upplaga 1 000 – 52 780 sek  (5 120 €) • Repro – 10 000 sek • Redaktör – 10 000 sek • Layout – 20 000 sek (300 – 400 sek /sida) Kostnad  ca 100 000 sek
Distribution /marknadsföring – Ingen budget klar Lärarhandledning – Ingen budget klar
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Stiftelsen Längmanska kulturfonden – 50 000 sek Stiftelsen DBW – 20 000 sek Kungliga Patriotiska Sällskapet – 30 000 sek
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

5:13

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Nyutgivning av den självbiografiska romanen Mellan broarna/Granitstaden, skriven av författaren Ture Eriksson bördig från Fårö.”
Från: Fårö Hembygdsförenings Publiceringsfond C/O Gunilla Brogren <gunilla.brogren@folkbildning.net>
Ämne: Nyutgivning av den självbiografiska romanen Mellan broarna/Granitstaden, skriven av författaren Ture Eriksson bördig från Fårö.
Sökandes namn:
Fårö Hembygdsförenings Publiceringsfond C/O Gunilla Brogren
Ev. Institution:
Adress:
Fårö Verkegards 2602,   624 66 Fårö
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
073-9325741
Projekttitel:
Nyutgivning av den självbiografiska romanen Mellan broarna/Granitstaden, skriven av författaren Ture Eriksson bördig från Fårö.
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
2019 är 100 år sedan Fåröförfattaren Ture Eriksson föddes. Fårö Hembygdsförenings Publiceringsfond vill uppmärksamma det genom nyutgåvan av hans självbiografiska roman Mellan broarna, nu med ursprunglig titel d.v.s. Granitstaden. Publiceringsfonden har tidigare låtit nytrycka hans första roman, Det vita Näset, som skildrar barndomen och de svåra tiderna på Fårö i början av 1900-talet.
Vi har vid nyutgivningen försett boken med ett antal bilder från främst 1930-talets Stockholm samt förord och baksidestext. Förordet sätter in boken i sitt sociala sammanhang och tecknar en bild av Ture Erikssons författarskap. Detta har gjorts ideellt inom Publiceringsfonden. De direkta kostnaderna hänför sig till köp av externa tjänster för tryckning, bildhantering mm. (Se budget och bilaga).
Publiceringsfonden avser att genomföra en release av boken på Fårö bygdegård den 22 april 2019. Dagen efter presenteras boken och Ture Eriksson som författare vid Senioruniversitet på Almedalsbiblioteket. Stefan Abelson från Backa Teater och Agneta Söderdahl, Fårö, kommer att framföra tonsatta dikter av Ture Eriksson vid detta tillfälle.
Granitstaden kommer likt övriga böcker Publiceringsfonden står bakom att finnas på de försäljningsställen som i dag nyttjas bl. a Fårö Museum, Bergmancentret, Ica på Fårö, Bungehallen Fårösund, Länsmuseet samt på marknader och andra passande arrangemang.
Om Ture Eriksson och hans författarskap v g se bilaga.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
2019-04-22
Sökt belopp:
12 000 kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Kostnadsberäkning:
Arvode Åke Eriksson: 5000 kr
Tryckning: 50 000 kr
Bildbehandling: 40 000 kr
Köp av bildrättigheter 10 000 kr
Release och marknadsföring: 3000 kr
Arvode och resor för artister vid musikarrangemang: 6000 kr
Sammantaget:  114 000 kr
Finansiering
Egen ekonomisk insats                               59 000
Bidrag från fonder mm                                55 000
Totalt:                                                                  114 000
Eget ideellt arbete, ca 400 timmar
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Bidrag DBW, Stiftelsen: 20 000 kr
Bidrag Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse 10 000 kr Bidrag Region Gotland, 3000 kr Bidrag Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond 12 000 kr Bidrag Patriotiska Sällskapet 10 000 kr
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Vi har fått positivt förhandsbesked från DBW om sökt belopp.

5:12

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Artist Pia Ingelse Konstbok”
Från: Pia Ingelse <pia@ingelse.se>
Ämne: Artist Pia Ingelse Konstbok
Sökandes namn:
Pia Ingelse
Ev. Institution:
Adress:
Södra Kyrkogatan 5c
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0738326011
Projekttitel:
Artist Pia Ingelse Konstbok
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och geno= mförande (högst 1500 tecken):
Jag är bildkonstnär och arbetar med måleri men även med installationer, film och performance. Jag har verkat som professionell konstnär på Gotland sedan nittiotalet. Jag har min ateljé i Visby. Jag kämpar med att överleva som konstnär här på ön. Mitt mål  är att ständigt förnya mig genom mina verk och att nå ut med min konst.  Jag söker ständigt nya målgrupper och ny publik. En viktig del i det är att ge ut en bok med min konst. Jag har jobbat i ett års tid med att ta fram denna bok. Det blir ett avslut på mina konstnärliga projekt hittills och ett avstamp för nästa etapp i mitt konstnärskap. Jag har haft ett flertal separatutställningar på ön bl a på Konstmuseet i Visby. Jag har ställt ut internationell och nationellt. för fullständig cv hänvisar jag till min hemsida : www.ingelse.se . Boken är på 158 sidor där jag visar är ett urval ur min produktion. Jag kommer att trycka den på Livonia i Lettland och söker stöd för att finansiera tryckkostnaderna för en upplaga på 400 eller 500 böcker. Boken är nu färdig för tryck, formgivningen och framtagandet har finansierats av medel från Längmanska kulturfonden. Boken är på 158 sidor. jag skickar med två utsnitt av boken i lågupplöst format, början och slutet, mer får inte plats på 4mb.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
maj-juni 2019
Sökt belopp:
10.000kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Offert Livonia : Pia Ingelse Konstbok :236×236 mm / 236×250 mm (samma pris)160 sidorinlaga (4+4) 140 g vitt obestruket papper (Magno natural)omslag med flikar (4+4+matt laminat) 240 g Chromocardtrådbundet mjukbandleverans packat i kartonger o på pall, en adress Visby100 ex eur 1682,- / sek 17.558,-200 ex  eur 2434,- / sek 25.408,-300 ex  eur 3193,- /  sek 33.331,-400 ex eur 3838,- / sek 40.064,-500 ex  eur 4683,- / sek 48.885,-PDF plotter på inlagan o färgprov på omslaget ingår i priset, extra färgprov på inlagan kostar eur 5,- per A4Det är 0% moms när vi fakturerar ett momsregistrerat företag i Sverige, annars tillkommer 21% lettisk moms
Offererat pris gäller i 30 dagar  med reservation för ev pappers- och materialprishöjningar.
________________________________
Zane Johansson
Försäljningsansvarig Sverige,
DanmarkLivonia PrintMob.+46 734 206662
www.livoniaprint.lvwww.facebook.com/livoniaprint
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Kungliga Patriotiska sällskapet  20.000krRegion Gotland Tryckningsstöd  10.000krByggnads Kulturstipendium  15.000kr
Redan erhållna medel f r samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Längmanska Kulturfonden 50.000kr

5:11

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Boken om Roma socken”
Från: Arne Hansson <sarneh@telia.com>
Ämne: Boken om Roma socken
Sökandes namn:
Arne Hansson
Ev. Institution:
Roma Hembygdsförening
Adress:
Björkstigen 8
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0722221349
Projekttitel:
Boken om Roma socken
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Roma hembygdsförening har påbörjat ett projekt med syfte att dokumentera Roma sockens historia i en eller flera sockenböcker. Hembygdsföreningen har i en studiecirkel dokumenterat en del av Romas historia. Dessutom har enskilda personer lämnat skriftliga och muntliga berättelser om socknen. Det finns även ett digert bildmaterial för sockenboken.
Hembygdsföreningen bildades 1984 och har nästan 200 medlemmar. Kungsgårdens utveckling och framtid har engagerat föreningen från början. Ett rum för föreningens stora samling av bilder och skrifter om Roma finns i Kungsgårdens huvudbyggnad. Det är öppet för visning under sommarhalvåret och har under åren haft många besökare, 2018 beräknas 7 000 personer ha besökt utställningen. Verksamheten i övrigt omfattar sammankomster kring jul, midsommar, valborgsmäss mm. Deltagande i socknens utveckling och samarbete med Romas intresseförening är också en viktig del av verksamheten. På senare tid har även barn- och ungdomsverksamhet blivit en del av verksamheten. Sedan en tid tillbaka samarbetar Roma och Björke hembygdsföreningar med avsikten att slå samman föreningarna 2020,
Projektet har nu påbörjats och beräknas ha en första bok klar 2020.
Mart Marend har engagerats för formgivning och bildbearbetning. Se offert i bilaga. Föreningen finansierar själv de kostnader som ligger utanför offerten såsom lokal- och reskostnader, kontorsmaterial och övriga kringkostnader.
Bifogade fil 1:
Projektet beräknas vara slutfört:
2020-12-31
Sökt belopp:
25 000 kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Formgivning enligt offert 38 250 kr
Tryckning 800 ex 86 750 kr
Lokaler, expenser mm 12 000 kr (egen finansiering)
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Patriotiska sällskapet  20 000 kr söks
Helge Ax:son Johnssons stiftelse planeras söka RAÄ  planeras söka Kungafonden  planeras söka Åke Wibergs stiftelse  planeras söka
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Sällskapet DBW 20 000 kr sökt och beviljat Gotlands Gille 5 000 kr sökt och beviljat

5:10

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Bunge Sockenbok”
Från: Bunge Sockenförening <lennartfredriksson50@gmail.com>
Ämne: Bunge Sockenbok
Sökandes namn:
Bunge Sockenförening
Ev. Institution:
Adress:
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
+46705208505
Projekttitel:
Bunge Sockenbok
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Vi vill dokumentera historien om Bunge socken och Fårösunds samhälle. Orten och bygden har under stor del av 1900-talet helt dominerats av Kustartilleriregementet KA 3, dess tillkomst, verksamhet och nedläggning. Givetvis skall historien före och efter 1900-talet också avhandlas. Dock är tiden nu den rätta när denna viktiga period kan kan beskrivas av de som själva var med. För att täcka in alla epoker utan att skapa ett allt för omfattande bokverk avser vi att publicera en serie böcker med första utgivning 2019.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
Första boken planeras ha utgivning 2019, sedan en serie utgivningar under ett antal år.
Sökt belopp:
15.000 kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Någon specificerad kalkyl finns inte i detta skede. Den största kostnaden är tryckkostnaden som vi nu har precis framför oss. Övriga kostnader är i relation till tryckkostnaderna små och avser kartor, bilder, publiceringsrättigheter, några skrivararvoden, reseersättningar, lokal- och förtäringskostnader.
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Medel kommer att sökas hos fler efterhand som arbetet fortskrider och mer konkreta resultat kan redovisas. Idag finns inga övriga utestående ansökningar.
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Gotlands Hembygdsförbund         2.000 kr

5:09

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland”
Från: Cathrin Emdén <cathrin.emden@gotlandsmuseum.se>
Ämne: Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland
Sökandes namn:
Cathrin Emdén
Ev. Institution:
Gotlands Museum
Adress:
Strandgatan 14
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0498-29 27 38
Projekttitel:
Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Idén och syftet med Gotländskt Arkiv 2019 är att ge en samlad och fördjupad inblick i ett område av gotländsk kulturhistoria som fortfarande är i högsta grad levande – den gotländska matkulturen med sina många traditioner.
För att åskådliggöra detta kommer vi till viss del att utgå från vissa platser/gårdar på Gotland från olika tidsperioder och beskriva livet, traditionerna och maten på landsbygd och i stad. Vidare vill vi visa på hur influenser utifrån gett upphov till nya strömningar och traditioner.
Boken ska svara på frågorna: Var kommer rätter och ingredienser från? Vad är bakgrunden till det vi i dag kallar traditionella rätter?
En del av bokens syfte är att undersöka och visa på hur äldre tiders mattraditioner utvecklats och i dag ger upphov till en ny matkultur och måltidsturism.
Ett tiotal författare, alla sakkunniga på sina respektive områden kommer att skriva i boken. Redaktör är Cathrin Emdén, förlagsredaktör vid Gotlands Museum.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
November 2019
Sökt belopp:
100 000 kronor
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Externa kostnader
Tryck: 105 000 kr
Foto: 20 000 kr
Repro och provtryck: 15 000 kr
Interna kostnader
Formgivning: 60 000 kr
Projektledning: 37 500 kr
Redaktörskap: 52 500 kr
Textskrivning: 210 000 kr
Totalt: 500 000 kr
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Bidrag har sökts från Jordbruksverket, summa 734 000 kr. Anledningen till att vi sökt ett högre belopp från dem är att om vi får deras bidrag så vill vi anlita fler skribenter som betalas arvode samt anlita fotograf i större utsträckning än i budgeten ovan. Vi har inte fått svar på vår bidragsansökan ännu.
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Nej