Ansökan

Nr: 1:01

Sökandes namn:
Krister Allard

Ev. Institution:
Hus Hamnrätt

Adress:

c/o Vestberg, Västerhejde, Graune Parkväg 3, 622 61 Visby

E-postadress:
hus.fiskelage@outlook.com

Telefon inkl. riktnummer:
073-96 409 46

Projekttitel:
Renovering lysarstång och lykta

Sammanfattning av projektets syfte:

Hus Hamnrätt är namnet på den ideella föreningen där alla bodägare och länningsinnehavare i Hus fiskeläge är medlemmar. Det är den föreningen som arrenderar marken och vårdar fiskeläget och dess byggnader, lysarstänger etc. Fiskelägets ena (den större) lysarstång bröts itu av blåst och ålder i höstas och nu måste den bytas ut och dess lykta renoveras. Vi har fått in en offert på det arbetet och föreningen ansöker nu om bidrag på den summan för att kunna genomföra renoveringen.
Bilaga 1: En kortfattad information om Hus fiskeläge.
Bilaga 2: Offert för renovering av lysarstången och dess lykta.

Projektet beräknas vara slutfört:
30 september 2022

Sökt belopp:
36.825 kr

Ansökan avser:
Vård

Specificerad ekonomisk kalkyl:

Renovering av lysarstång och lykta enligt offert, se specificerad bilaga: 36.825 kr

Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):

Ingen annan ansökan.

Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

Inget

Bifogade filer:

Hus-fiskelage-information.docx

Offert.pdf