Ansökan

Nr: 5:01

Sökandes namn:
Anna Kajsa Hallgard Sällskapet / Sven-Eric Snoder (kontaktperson/författare: Kristina Berglund)

Ev. Institution:

Adress:

Sproge 866, 623 44 Klintehamn

E-postadress:
sesnoder@hotmail.com

Telefon inkl. riktnummer:
0702 681 04 74 (kontaktperson; Kristina Berglund 070 529 95 97)

Projekttitel:
Det gotländska bondesamhället – som Anna Kajsa Hallgard såg det

Sammanfattning av projektets syfte:

En av medlemmarna i Anna Kajsa Hallgard Sällskapet, Kristina Berglund, har arbetat fram ett manus för rubricerade skrift. I den beskrivs Anna Kajsa Hallgards författarskap och bakgrunden till hennes skildringar med många citat ur hennes böcker. Beskrivningen kompletteras med fördjupande faktarutor om utvecklingen i det gotländska bondesamhället. Skriften innehåller också en katalog med kortfattade beskrivningar av alla hennes böcker.

Avsikten med skriften är att öka intresset och förståelsen för Anna Kajsa Hallgards enastående livsgärning. Inte minst är förhoppningen att yngre generationer ska stimuleras att läsa Anna Kajsa Hallgards böcker som så brett förmedlar kunskap om det gotländska bondesamhället och dess stora förändringar under 1900-talet och som därmed bidrar till en förankring i öns och bygdens historia.

Skriften avses att ges ut av Anna Kajsa Hallgard Sällskapet i samverkan med författaren. Formatet är 21 x 26 cm och den kommer att innehålla ett femtiotal sidor. Skriften är illustrerad med bilder från Anna Kajsa Hallgard Sällskapets arkiv och med färgbilder tagna av författaren.

Projektet beräknas vara slutfört:
Sommaren 2021

Sökt belopp:
6000 kr

Ansökan avser:
Publicering

Specificerad ekonomisk kalkyl:

Enligt offert från iVisby Tryckeri AB är kostnaden för att trycka 200 ex med färgtryck 18 285 kr inkl moms.

Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):

DBW 8000 kr
Roland och Lydia Nilssons stiftelse 2000 kr

Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

Gutamålsgillet 2000 kr

Bifogade filer:

AKHomslag.pdf

AKHutdrag.pdf