5:18

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Karlsvärds Fästning”
Från: Sebastian Häll-Gårdhagen <sebastiangardhagen@gardhagenfilm.se>
Ämne: Karlsvärds Fästning
Sökandes namn:
Sebastian Häll-Gårdhagen
Ev. Institution:
Adress:
Storgatan 65, 62448 Slite
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0768294143
Projekttitel:
Karlsvärds Fästning
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Vi håller med förarbetet till en dokumentärfilm om Karlsvärds fästning på Enholmen.
Vi söker pengar för att kunna göra grundlig efterforskning om dess historia och för att få möjligheten att tillverka en historisk korrekt digital 3D modell av fästningen.
Vi har videodokumenterat en studiecirkel som Slite Utveckling startade. Där de byggde en modell av fästningen som den såg ut innan den togs ur drift och innan Gustav III bestämde att den skulle rivas år 1788.
En stor del av dokumentären kommer att handla om Karlsvärds fästnings uppbyggnad.
För att få en klar och driven berättarform tänker vi klippa och jämföra mellan bygget av fästingen och modellen.
I de historiska inslagen kommer vi att använda oss av 3D modellen till miljöer och 2D Animation till karaktärer, verktyg, transportfordon samt intervjuer med historiker som berättarröster.
Vårt mål är att göra en dokumentär på ca 70 min som kan utbilda och underhålla en blandad publik om en av Gotlands historiska platser.
Vi söker härmed 30 000kr till vår förproduktion till denna dokumentär om Karlsvärds Fästning.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
2020-11-15
Sökt belopp:
30000
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Förproduktions Budjet
Insamling                                                                                                                                 20 000
(Inköp av visningsrättigheter av rörliga/stillbilder och dokument.)
Sökande och inbokningar av Intressanta Historiker att Intervjua               17 000
Tillkommande Resekostnader                                                                                        5 000
Belopp exklusive moms    42 000kr
Moms 25% 10 500kr
Totalbelopp         52 500kr
Produktions budjet
Hyrning av teknik till      9 000
filmning av interjuver
Drönar filmning              4 000
Klippning och ljudarbete      35 000
Loggarbete            16 000
3D/2D Animering            51 000
Färgläggning av animation  17 000
Tramp                            10 000
Musik                           40 000
Slutlig ljudmix                    12 000
Berättaröst            15 000
Belopp exklusive moms 209 000kr
Moms 25%                     52 250kr
Totalbelopp                            261 250kr
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
20 000kr Utvecklingsstöd  Film På Gotland
40 000kr Produktionsstöd Film på Gotland
50 000kr Produktionsstöd Filmbasen
100 000kr Produktionsstöd Gotlands filmfond AB
150 000kr Produktionsstöd Filminstitutet
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):