5:16

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Våga Våga”
Från: Annika Gustavsson Nyberg <annikagus@gmail.com>
Ämne: Våga Våga
Sökandes namn:
Annika Gustavsson Nyberg
Ev. Institution:
Adress:
Högklint Holger Rosmans väg 4
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0705225226
Projekttitel:
Våga Våga
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
I början av året uppmärksammade Dagens Industri att Gotland ligger i topp vad gäller antal företag startade av kvinnor. Ganska häftigt ändå, att denna lilla ö i Östersjön hamnar högre upp än tex Stockholm.
Med anledning av detta vill vi inspirera ännu fler att följa sin dröm. Att våga våga. I en inspirerande inbunden bok porträtterar vi 100 gotländska kvinnliga företagare, inom alla möjliga branscher. Frisörer, formgivare, filmskapare, hotellägare, hovslagare, konstnärer, stylister… Alla med sin unika historia. De är med för att inspirera andra att följa sina drömmar och visioner.
Vad fick dem att våga? Var hittar de sin inspiration? Vad har de för framgångsfaktor? Vad är det som gör att Gotland är extra attraktivt för kvinnliga företagare? Vad har Gotland som plats att leva och bo på för inverkan? Vad är deras bästa tips för att våga ta steget? För att lyckas?
De 100 utvalda kvinnliga företagarna porträtteras genom bild och text i en tilltalande bok på ca 150 sidor. Boken ska inspirera och engagera, samt spegla stoltheten hos kvinnorna – oavsett om man driver en framgångsrik verksamhet på heltid eller valt att gå ner i tid för att ha möjlighet att satsa på sin passion. Kriteriet för att vara med i boken är att man ska ha startat företaget från grunden, ensam eller tillsammans med någon, samt att verksamheten har ett vinstdrivande syfte.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
Hösten 2019
Sökt belopp:
85 000 SEK
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Kostnader:
Tryck: 85 000
Fotograf: 45 000
AD/grafisk form: 45 000
Övrigt: 10 000
Intäkter:
Försäljning: 197 500
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Sökt medel hos:
Langmanska fonden: 50 000 SEK
DBW: 50 000 SEK
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):