5:15

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Källingars kvinnokraft Gotlands kyrkliga syföreningar Offervilja, sockengemenskap och kyrkliga föremål”
Från: Wiveka Schwartz   Birgers gränd 7 621 56 BY     telefon 0498-21 83 61 <wivekaschwartz@hotmail.se>
Ämne: Källingars kvinnokraft  Gotlands kyrkliga syföreningar Offervilja, sockengemenskap och kyrkliga föremål
Sökandes namn:
Wiveka Schwartz   Birgers gränd 7 621 56 BY     telefon 0498-21 83 61
Ev. Institution:
Kyrkohistoriska föreningen Gotland
Adress:
Stiftskansliet Norra Kyrkogatan 2 -3  621   VISBY
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0498 21 83 61
Projekttitel:
Källingars kvinnokraft  Gotlands kyrkliga syföreningar Offervilja, sockengemenskap och kyrkliga föremål
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Gotlands kyrkliga syföreningar bedrev en omfattande välgörenhetsverksamhet men var även viktiga för socknens gemenskap och anordnare av fester och auktioner. Den äldsta bildades 1850 i Sanda. Under Visby stiftskvinnoråd fanns 1980 hela 125 kyrkliga syföreningar, en del socknar hade två. Som distriktsstudieledare fick jag rapporter om föreningarnas historia och verksamhet. 1993 anordnade Gotlands Fornsal en stor utställning Ingen förspilld kvinnokraft, som med föremål, brev och foton belyste tusentals gotländska kvinnors arbete under mer än 100 år.
Boken bygger på de insamlade breven och rapporterna
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
Under 2019
Sökt belopp:
40167
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Dokumentation
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Offert 2019-02-13
Bokprojektet
Mart Marent
500 exemplar tryckt med vissa sidor i färg enligt offert 40167:-
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):