5:14

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”1288, Det rasar ett krig”
Från: Janette Bornmarker <janette@bornmarker.se>
Ämne: 1288, Det rasar ett krig
Sökandes namn:
Janette Bornmarker
Ev. Institution:
Adress:
Skeppargatan 5, 621 57 Visby
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0733 037 398
Projekttitel:
1288, Det rasar ett krig
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Kort om projektet
Titel:
1288, Det rasar ett krig
Målgrupp:
Unga vuxna och vuxna, gymnasieskola och sfi/sva
Innehåll:
Inbördeskriget på Gotland och dess konsekvenser
Sökande:
Katarina Söderdahl (medsökande), forskning, faktainsamling samt textbearbetning.
Janette Bornmarker, faktainsamling och illustration.
Vi har gjort efterforskningar om inbördeskriget 1288, ofta förväxlat med 1361, för att väcka nyfikenhet och berätta historien på ett nytt sätt. En ett-ämnes-bok som gör nedslag i gotländsk historia och knyter an till nutida händelser, men det är också en del av svensk historia. Fungerar även som läromedel.
Text och bildmanus är ett samarbete för att skapa en helhet i uttrycket. Det här är inte fakta med kompletterande illustrationer, utan ett nytt sätt att berätta om historia. Det är en faktabok som tangerar att vara en konstupplevelse.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
2019-09-19
Sökt belopp:
30 000 sek
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
• Tryck upplaga 1 000 – 52 780 sek  (5 120 €) • Repro – 10 000 sek • Redaktör – 10 000 sek • Layout – 20 000 sek (300 – 400 sek /sida) Kostnad  ca 100 000 sek
Distribution /marknadsföring – Ingen budget klar Lärarhandledning – Ingen budget klar
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Stiftelsen Längmanska kulturfonden – 50 000 sek Stiftelsen DBW – 20 000 sek Kungliga Patriotiska Sällskapet – 30 000 sek
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):