5:13

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Nyutgivning av den självbiografiska romanen Mellan broarna/Granitstaden, skriven av författaren Ture Eriksson bördig från Fårö.”
Från: Fårö Hembygdsförenings Publiceringsfond C/O Gunilla Brogren <gunilla.brogren@folkbildning.net>
Ämne: Nyutgivning av den självbiografiska romanen Mellan broarna/Granitstaden, skriven av författaren Ture Eriksson bördig från Fårö.
Sökandes namn:
Fårö Hembygdsförenings Publiceringsfond C/O Gunilla Brogren
Ev. Institution:
Adress:
Fårö Verkegards 2602,   624 66 Fårö
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
073-9325741
Projekttitel:
Nyutgivning av den självbiografiska romanen Mellan broarna/Granitstaden, skriven av författaren Ture Eriksson bördig från Fårö.
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
2019 är 100 år sedan Fåröförfattaren Ture Eriksson föddes. Fårö Hembygdsförenings Publiceringsfond vill uppmärksamma det genom nyutgåvan av hans självbiografiska roman Mellan broarna, nu med ursprunglig titel d.v.s. Granitstaden. Publiceringsfonden har tidigare låtit nytrycka hans första roman, Det vita Näset, som skildrar barndomen och de svåra tiderna på Fårö i början av 1900-talet.
Vi har vid nyutgivningen försett boken med ett antal bilder från främst 1930-talets Stockholm samt förord och baksidestext. Förordet sätter in boken i sitt sociala sammanhang och tecknar en bild av Ture Erikssons författarskap. Detta har gjorts ideellt inom Publiceringsfonden. De direkta kostnaderna hänför sig till köp av externa tjänster för tryckning, bildhantering mm. (Se budget och bilaga).
Publiceringsfonden avser att genomföra en release av boken på Fårö bygdegård den 22 april 2019. Dagen efter presenteras boken och Ture Eriksson som författare vid Senioruniversitet på Almedalsbiblioteket. Stefan Abelson från Backa Teater och Agneta Söderdahl, Fårö, kommer att framföra tonsatta dikter av Ture Eriksson vid detta tillfälle.
Granitstaden kommer likt övriga böcker Publiceringsfonden står bakom att finnas på de försäljningsställen som i dag nyttjas bl. a Fårö Museum, Bergmancentret, Ica på Fårö, Bungehallen Fårösund, Länsmuseet samt på marknader och andra passande arrangemang.
Om Ture Eriksson och hans författarskap v g se bilaga.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
2019-04-22
Sökt belopp:
12 000 kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Kostnadsberäkning:
Arvode Åke Eriksson: 5000 kr
Tryckning: 50 000 kr
Bildbehandling: 40 000 kr
Köp av bildrättigheter 10 000 kr
Release och marknadsföring: 3000 kr
Arvode och resor för artister vid musikarrangemang: 6000 kr
Sammantaget:  114 000 kr
Finansiering
Egen ekonomisk insats                               59 000
Bidrag från fonder mm                                55 000
Totalt:                                                                  114 000
Eget ideellt arbete, ca 400 timmar
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Bidrag DBW, Stiftelsen: 20 000 kr
Bidrag Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse 10 000 kr Bidrag Region Gotland, 3000 kr Bidrag Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond 12 000 kr Bidrag Patriotiska Sällskapet 10 000 kr
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Vi har fått positivt förhandsbesked från DBW om sökt belopp.