5:10

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Bunge Sockenbok”
Från: Bunge Sockenförening <lennartfredriksson50@gmail.com>
Ämne: Bunge Sockenbok
Sökandes namn:
Bunge Sockenförening
Ev. Institution:
Adress:
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
+46705208505
Projekttitel:
Bunge Sockenbok
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Vi vill dokumentera historien om Bunge socken och Fårösunds samhälle. Orten och bygden har under stor del av 1900-talet helt dominerats av Kustartilleriregementet KA 3, dess tillkomst, verksamhet och nedläggning. Givetvis skall historien före och efter 1900-talet också avhandlas. Dock är tiden nu den rätta när denna viktiga period kan kan beskrivas av de som själva var med. För att täcka in alla epoker utan att skapa ett allt för omfattande bokverk avser vi att publicera en serie böcker med första utgivning 2019.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
Första boken planeras ha utgivning 2019, sedan en serie utgivningar under ett antal år.
Sökt belopp:
15.000 kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Någon specificerad kalkyl finns inte i detta skede. Den största kostnaden är tryckkostnaden som vi nu har precis framför oss. Övriga kostnader är i relation till tryckkostnaderna små och avser kartor, bilder, publiceringsrättigheter, några skrivararvoden, reseersättningar, lokal- och förtäringskostnader.
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Medel kommer att sökas hos fler efterhand som arbetet fortskrider och mer konkreta resultat kan redovisas. Idag finns inga övriga utestående ansökningar.
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Gotlands Hembygdsförbund         2.000 kr