5:09

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland”
Från: Cathrin Emdén <cathrin.emden@gotlandsmuseum.se>
Ämne: Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland
Sökandes namn:
Cathrin Emdén
Ev. Institution:
Gotlands Museum
Adress:
Strandgatan 14
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0498-29 27 38
Projekttitel:
Gotländskt Arkiv – matkultur och mattraditioner på Gotland
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Idén och syftet med Gotländskt Arkiv 2019 är att ge en samlad och fördjupad inblick i ett område av gotländsk kulturhistoria som fortfarande är i högsta grad levande – den gotländska matkulturen med sina många traditioner.
För att åskådliggöra detta kommer vi till viss del att utgå från vissa platser/gårdar på Gotland från olika tidsperioder och beskriva livet, traditionerna och maten på landsbygd och i stad. Vidare vill vi visa på hur influenser utifrån gett upphov till nya strömningar och traditioner.
Boken ska svara på frågorna: Var kommer rätter och ingredienser från? Vad är bakgrunden till det vi i dag kallar traditionella rätter?
En del av bokens syfte är att undersöka och visa på hur äldre tiders mattraditioner utvecklats och i dag ger upphov till en ny matkultur och måltidsturism.
Ett tiotal författare, alla sakkunniga på sina respektive områden kommer att skriva i boken. Redaktör är Cathrin Emdén, förlagsredaktör vid Gotlands Museum.
Bifogad fil:
Projektet beräknas vara slutfört:
November 2019
Sökt belopp:
100 000 kronor
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Externa kostnader
Tryck: 105 000 kr
Foto: 20 000 kr
Repro och provtryck: 15 000 kr
Interna kostnader
Formgivning: 60 000 kr
Projektledning: 37 500 kr
Redaktörskap: 52 500 kr
Textskrivning: 210 000 kr
Totalt: 500 000 kr
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Bidrag har sökts från Jordbruksverket, summa 734 000 kr. Anledningen till att vi sökt ett högre belopp från dem är att om vi får deras bidrag så vill vi anlita fler skribenter som betalas arvode samt anlita fotograf i större utsträckning än i budgeten ovan. Vi har inte fått svar på vår bidragsansökan ännu.
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Nej