Ledamöter

Ledamöter i nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond

Schelin Seidegård Cecilia, ordförande
Ordförande, Gotlands Fornvänner

Thedéen Susanne, sekreterare
Landsantikvarie

Rimfors Petter
Skattmästare, Gotlands Fornvänner

Andrén Anders
Professor i Arkeologi

Garnert Jan
Docent i Etnologi

Jacobsson Carina
Docent i Konstvetenskap

Palmenfelt Ulf
Professor i Etnologi

Snaedal Thorgunn
Fil dr i Nordiska språk

Östergren Majvor
Fil dr i Arkeologi

Kommentarer inaktiverade.