2017

Vård

Tofta Hembygdsförening – Spåntak Tofta Hembygdsgård, 50 000 kr
Föreningen Albatrossmuseet – Ny museibyggnad i Herrvik, 50 000 kr
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga – Underhåll byggnader, 10 000 kr
Martin Holmgren – Vård/restaurering fiskeläget Vändburg, 15 000 kr
Kulturhistoriska museet Bunge – Fornhallens tak, 45 000 kr
Stefan Amér – Rädda Muramaris skulpturer, 37 500 kr
Slite Utveckling AB Karlsvärds fästning Enholmen, 40 000 kr
Gotlands Museum – Tillgänglighetsprojekt på Kattlunds museigård, 100 000 kr

Dokumentation

Föreningen Svenskbyborna – DNA-projektet svenskbyborna, 30 000 kr
Maria Lingström – Mästerby 1361, 37 500 kr

Tillvaratagande av folktradition

Lennart Magnusson, Föreningen Träibatn – Nybygge och dokumentation gotländska allmogebåtar, 15 000 kr

Insamling

Torsten Svensson – Passionsmästarverkstaden, 5 000 kr

Publicering

Gotlands hembygdsförbund – Från Gutabygd 2017, 15 000 kr
Torsten Daun – GUSEM 8, 10 000 kr
Kristina Berglund och Claes-Henrik Sive – Kvarnåkershamn förr och nu, 10 000 kr
Johannes Daun – Antologin svenska bondeherrgårdar, 10 000 kr
Agneta Söderdahl – Fårö. En tidsresa, 10 000 kr
Anders R Johansson – SalpeterSjudn,Verkmäst, Sjudadrängar, 10 000 kr
Gotlands Museum – Gotländskt Arkiv 2017, 100 000 kr

För mer information, kontakta:
Susanne Thedéen
tel. 0498-29 27 04
epost: susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Kommentarer inaktiverade.